Nepali Community Forum

xNepali Forum => Nepali Movies - News, reviews and discussion => Topic started by: tundikhel on September 02, 2015, 08:26:59 AM

Title: Malatiko Bhatti मालतीको भट्टी (2012)
Post by: tundikhel on September 02, 2015, 08:26:59 AM
नेपाली फिल्म अपडेट --- रेखा थापाको रमाइलो फिल्म "मालतीको भट्टी"

Read review -- http://xnepali.net/movies/movie-review-malati-ko-bhatti/


 राम्रा कुरा:
- कालिप्रसादको संगित
- छायाँकन राम्रो
- रेखाको रोल राम्रो
नराम्रा कुरा:
- नयाँ मसला छैन
- स्क्रिनप्ले कमजोर


http://xnepali.net/movies/nepali-movie-malati-ko-bhatti/

(http://i2.wp.com/xnepali.net/movies/wp-content/uploads/2012/07/malati-ko-bhatti_poster2.jpg)