Nepali Community Forum

xNepali Forum => All New Posts Here (सबै नयाँ पोस्ट यहाँ) => Topic started by: tundikhel on February 06, 2017, 09:10:21 PM

Title: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
Post by: tundikhel on February 06, 2017, 09:10:21 PM
Currently popular
Loot 2 item song

(लाइदिउला चोखो पियार )3
परान लाइदिउला चोखो पियार
(लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार )2

(लैजाउला घुमाउन काठमाडौं सहर लाग्छ रहर तेइ लाउला चोखो पियार)2
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ,ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार।
परान लाइदिउला चोखो पियार

(सारै नै मिठो कुवाको पानी खोइ केले उखाउनी )2
(तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्याे तन केले बुझाउनि )2

(ल्याइदिउला मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर लाइदिउला चोखो पियार)2
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार

( बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो..)2
( कलिलो जोवन मुखै रसायो खाउ खाउ ले मर्नु भो..)2

(ल्याउला टिपेर तिम्लाइ भिरको अङ्गुर हौ भिरको अङ्गुर लाइदिउला चोखो पियार)2
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार ..
(हो परान लाइदिउला चोखो पियार )4

https://www.youtube.com/watch?v=JXzswyfFg70
Title: Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
Post by: blinked on February 07, 2017, 01:31:37 PM
There are subtle double meaning. Similar to Udhreko choli in Loot1.
Title: Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
Post by: sag on February 07, 2017, 02:35:18 PM
कुवाको पानी

सारै नै मिठो कुवाको पानी खोइ केले उगाउनी
तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्याे तन केले बुझाउनि

 भिरको अङ्गुर

बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो..
कलिलो जोवन मुखै रसायो खाउ खाउ ले मर्नु भो..
Title: Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
Post by: tundikhel on February 08, 2017, 12:43:55 AM
कुवाको पानी

सारै नै मिठो कुवाको पानी खोइ केले उगाउनी
तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्याे तन केले बुझाउनि

 भिरको अङ्गुर

बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो..
कलिलो जोवन मुखै रसायो खाउ खाउ ले मर्नु भो..

 भिरको सुन्तला हुनु पर्ने 
Title: Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
Post by: r1p2b6 on February 08, 2017, 10:28:41 PM
Good