Nepali Community Forum

xNepali Forum => All New Posts Here (सबै नयाँ पोस्ट यहाँ) => Topic started by: anand on April 17, 2017, 01:39:49 PM

Title: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: anand on April 17, 2017, 01:39:49 PM
मेष

https://www.youtube.com/watch?v=DNdAVyOj_4g

https://www.youtube.com/watch?v=BQhrHgQc6vI
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: anand on April 17, 2017, 01:40:30 PM
https://www.youtube.com/watch?v=alt2D4DPNs0

https://www.youtube.com/watch?v=ycDrvSLWZ3M
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: anand on April 17, 2017, 01:40:49 PM
https://www.youtube.com/watch?v=MuAA2cxWFKE
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: anand on April 19, 2017, 10:35:37 AM
https://www.youtube.com/watch?v=fYSsnx0o2Fc
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: tundikhel on April 20, 2017, 09:21:00 PM
https://www.youtube.com/watch?v=iOjAuoaaCNM
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: tundikhel on April 20, 2017, 09:21:45 PM
https://www.youtube.com/watch?v=EzomYZ8FqkE
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: tundikhel on April 22, 2017, 06:50:46 AM
https://www.youtube.com/watch?v=wCCEA-xaRRE
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: tundikhel on April 22, 2017, 06:50:59 AM

https://www.youtube.com/watch?v=Uxvt67dGBoo
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: tundikhel on April 22, 2017, 06:51:05 AM

https://www.youtube.com/watch?v=i7n2Q1SkrNo
Title: Re: राशिफलमा बिश्वास लाग्छ? २०७४ साल कस्तो छ ? Rashifal
Post by: tundikhel on April 22, 2017, 06:51:34 AM
kun chutyo??