Nepali Community Forum

xNepali Forum => All New Posts Here (सबै नयाँ पोस्ट यहाँ) => Topic started by: tundikhel on March 09, 2018, 08:52:29 AM

Title: मलाइ मन परेको भिडियो (1 video everyday by Tundikhel)
Post by: tundikhel on March 09, 2018, 08:52:29 AM
यो प्रेम कथा ले मन छोयो - त्यो जमानामा पनि - अन्तरजातीय बिवाह गरेका

सबै भन्दा दुख लागेको -
अहिले बुढीलाइ क्यान्सर लागेको छ बुढालाइ पार्किन्सन्स - तै पनि हसाउन छोडेका छैनन

https://www.youtube.com/watch?v=EWmQsqq3pv4
Title: Re: मलाइ मन परेको भिडियो (1 video everyday by Tundikhel)
Post by: tundikhel on March 10, 2018, 07:27:53 PM
यो

https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
Title: Re: मलाइ मन परेको भिडियो (1 video everyday by Tundikhel)
Post by: tundikhel on March 11, 2018, 04:45:56 PM
यो पनि : स्कुल ले कसरी बच्चाहरुलाइ बिगार्छ भन्ने बारेमा
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
Title: Re: मलाइ मन परेको भिडियो (1 video everyday by Tundikhel)
Post by: tundikhel on March 12, 2018, 08:55:14 AM
नेता कस्ता हुनु पर्छ

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
Title: Re: मलाइ मन परेको भिडियो (1 video everyday by Tundikhel)
Post by: tundikhel on March 14, 2018, 08:27:01 AM
yo pani herau

https://www.youtube.com/watch?v=KM4Xe6Dlp0Y