Nepali Community Forum

xNepali Forum => All New Posts Here (सबै नयाँ पोस्ट यहाँ) => Topic started by: anand on May 11, 2018, 08:25:53 AM

Title: Nepali in USA, अमेरीकामा बस्ने नेपाली
Post by: anand on May 11, 2018, 08:25:53 AM
नेपालमा जस्तै अमेरिकामा पनि सप्ताहको हावाले छोएछ

https://www.youtube.com/watch?v=iWNh3OlcNWs
Title: Re: Nepali in USA, अमेरीकामा बस्ने नेपाली
Post by: anand on May 12, 2018, 09:20:47 PM
https://www.youtube.com/watch?v=nPyN58kM-tE