Nepali Community Forum

xNepali Forum => All New Posts Here (सबै नयाँ पोस्ट यहाँ) => Topic started by: anand on May 19, 2018, 07:28:56 AM

Title: अप्टिकल इलुजन भन्थे --- सुन्ने इलुजन झन गजब रहेछ - यानि कि लरेल ?
Post by: anand on May 19, 2018, 07:28:56 AM
अनौठो लागेको हुनाले भिडियो नै बनाएँ

https://www.youtube.com/watch?v=cGiKz_NC1jQ