Nepali Community Forum

xNepali Forum => All New Posts Here (सबै नयाँ पोस्ट यहाँ) => Topic started by: tundikhel on October 05, 2018, 09:07:53 PM

Title: What was your nick name? What nicknames your friends had in school?
Post by: tundikhel on October 05, 2018, 09:07:53 PM
एउटा लाम्खुट्टे थियो - अग्लो

गैंडा - जे भने पनि केही ले पनि नछुने।

घण्टाउके घने - घनबहादुर लाई त्यत्तिकै घण्टाउके भन्ने नाम राखिदिएका थिए ।

अरु थिए फुच्चे, बिजुली कान्छा, बोका