Nepali Community Forum

xNepali Forum => Anand Nepal Videos => Topic started by: anand on March 20, 2019, 07:09:04 AM

Title: यस्तो त नेपालमा मात्रै हुन्छ -- बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता (आइमाइलाइ मात्रै)
Post by: anand on March 20, 2019, 07:09:04 AM
https://www.youtube.com/watch?v=in1q4Hpz08E
Title: Re: यस्तो त नेपालमा मात्रै हुन्छ -- बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता (आइमाइलाइ मात्रै)
Post by: anand on March 20, 2019, 07:10:59 AM
But, it is only for foreigners ... Nepali don't get it !!

https://www.youtube.com/watch?v=Oez5oyY6kQU