Author Topic: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ  (Read 6294 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

 • Global Moderator
 • ****
 • Posts: 15956
Currently popular
Loot 2 item song

(लाइदिउला चोखो पियार )3
परान लाइदिउला चोखो पियार
(लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार )2

(लैजाउला घुमाउन काठमाडौं सहर लाग्छ रहर तेइ लाउला चोखो पियार)2
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ,ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार।
परान लाइदिउला चोखो पियार

(सारै नै मिठो कुवाको पानी खोइ केले उखाउनी )2
(तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्याे तन केले बुझाउनि )2

(ल्याइदिउला मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर लाइदिउला चोखो पियार)2
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार

( बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो..)2
( कलिलो जोवन मुखै रसायो खाउ खाउ ले मर्नु भो..)2

(ल्याउला टिपेर तिम्लाइ भिरको अङ्गुर हौ भिरको अङ्गुर लाइदिउला चोखो पियार)2
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार ट्याउसि चढाउदै लाइदिउला चोखो पियार ..
(हो परान लाइदिउला चोखो पियार )4


blinked

 • 50x
 • ****
 • Posts: 293
Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
« Reply #1 on: February 07, 2017, 01:31:37 PM »
There are subtle double meaning. Similar to Udhreko choli in Loot1.
:|

sag

 • VIP
 • ******
 • Posts: 734
Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
« Reply #2 on: February 07, 2017, 02:35:18 PM »
कुवाको पानी

सारै नै मिठो कुवाको पानी खोइ केले उगाउनी
तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्याे तन केले बुझाउनि

 भिरको अङ्गुर

बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो..
कलिलो जोवन मुखै रसायो खाउ खाउ ले मर्नु भो..

tundikhel

 • Global Moderator
 • ****
 • Posts: 15956
Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
« Reply #3 on: February 08, 2017, 12:43:55 AM »
कुवाको पानी

सारै नै मिठो कुवाको पानी खोइ केले उगाउनी
तिर्खामा लाग्यो पसिना छुट्याे तन केले बुझाउनि

 भिरको अङ्गुर

बेलैमा पाक्यो रसिलो दाना भिरैमा क्यार्नु हो..
कलिलो जोवन मुखै रसायो खाउ खाउ ले मर्नु भो..

 भिरको सुन्तला हुनु पर्ने 

r1p2b6

 • VIP
 • ******
 • Posts: 2171
Re: Thamel Bazaar lyrics, double meaning अर्थ लगाउँ
« Reply #4 on: February 08, 2017, 10:28:41 PM »
Good
r1p2b6