Author Topic: Nepali in USA, अमेरीकामा बस्ने नेपाली  (Read 1180 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

anand

  • Administrator
  • *******
  • Posts: 1142
नेपालमा जस्तै अमेरिकामा पनि सप्ताहको हावाले छोएछ


anand

  • Administrator
  • *******
  • Posts: 1142

sayen

  • 10X
  • ***
  • Posts: 11
k ho yo ?