Author Topic: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का) 1 - (Starting with vowels)  (Read 34527 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

hot

 • 50x
 • ****
 • Posts: 102

m_back_again

 • xNew2
 • **
 • Posts: 46
Crow clever Long-toilet eat ;D ;D ;D ;D

m_back_again

 • xNew2
 • **
 • Posts: 46
Monkey clever banana flavour

tundikhel

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 15886
आगो ताप्नु मुडाको, अर्ति सुन्नु बुढाको l

खान लाउन मात्र जीवन होइन,जीवनक निमित्त खान लाउन पर्छ l

धन भन्दा जन ठुलो,जन भन्दा मन ठुलो l

बुढो मर्छ, कुरो सर्छ

आईको र धाईको ढुध भन्दा, गाइको र माईको ढुध बलियो l

मुलको पानी,कुलको बानी,धमिलो हुदैन l

मपाईले अर्काको भलो गर्दैन l

साचो डग्दैन ,झुटो टिक्दैन l

धन र मन दुवै एकैठाउँ एकसाथ दुर्लभ छन् l

हात्ती अन्कुसका भरमा, मानिस मर्यादाका बसमा l

पसुलई बन्धन मानिसलाई बचन l

संसारमा मानिसले ४ बस्तु कमाउछ l
पुण्य, पाप, जस, अपजस ,पुण्य र पाप लैजान्छ l
जस र अपजस छोडीजान्छ l

काम पर्दा मानिस चिनिन्छ l
बिपत्तिमा सत्रु र मित्र छुट्टिनछन् l

मानिसको परीक्षा सम्पति र बिपत्तिमा हुन्छ l

बिपत्ति मानिसको कसौटी हो l

रिसले आफुलाई खान्छ बुद्धिले अर्कालाई खान्छ l