Author Topic: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का) 1 - (Starting with vowels)  (Read 34522 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
उखान-टुक्का

    * अँध्याराको काम खोलाको गीत

    * अघिपछि स्याहार चोर आउने दिन विस्याहार

    * अघि बुढी जानिन, पछि बुढी मानिन

    * अकवरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन

    * अड्को पड्को तेलको धूप

    * अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ

    * अचानाको चोट खुकुरीले जान्दैन

Can somebody translate them? and tell the meanings too

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
Re: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का)
« Reply #1 on: December 23, 2008, 12:28:12 AM »
    * आफ्नो आङको भैंसि नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा पनि देख्ने

    * आफू ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो

    * आकाशको फल आँखातरी मर्

    * आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न

    * आलु खाएर पेडाको धाक

    * आफ्नो दिउँ त मै मरिजाउँ, अर्काको पाए तीनमाना खाउँ

    * आफू भलो त जगतै भलो

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
Re: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का)
« Reply #2 on: December 23, 2008, 12:28:37 AM »
    * इन्द्रको अगाडी स्वर्गको वयान

    * इलमीको भागमा माछा र मासु

    अर्थ: काम गर्नेले मिथो खान पाउछ.

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
Re: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का)
« Reply #3 on: December 23, 2008, 12:28:50 AM »
ईख नभएको मान्छे, बीख नभएको सर्प

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
Re: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का)
« Reply #4 on: December 23, 2008, 12:29:08 AM »
उम्केको माछो ठूलो

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
Re: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का)
« Reply #5 on: December 23, 2008, 12:29:19 AM »
    * ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेद्छ

    अर्थ:

kurakani

 • 50x
 • ****
 • Posts: 2480
Re: Proverbs in Nepali (उखान-टुक्का)
« Reply #6 on: December 23, 2008, 12:29:31 AM »
    * औंलो दिँदा डुँडुलो निल्ने

    अर्थ:

W850

 • 50x
 • ****
 • Posts: 100
 • BMW 850i
    * ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेद्छ

    अर्थ:

hmm.. how do i put it.. eg. when you're at a government office to get some work done.. even the peon bosses you around..

might also be "when you're having bad luck, even those lesser than you will boss you."

W850

 • 50x
 • ****
 • Posts: 100
 • BMW 850i
    * औंलो दिँदा डुँडुलो निल्ने

    अर्थ:

You try to help someone and they take advantage of you.

W850

 • 50x
 • ****
 • Posts: 100
 • BMW 850i
उम्केको माछो ठूलो

The grass on the other side is greener.
The one you can't get is better.